Curriculum Vitae

Dette er et Curriculum Vitae for Læge Andreas Peter Høgfeldt Andersen. Se også min faglige profil. Du kan kontakte mig pr. mail eller via LinkedIn.

Personlig profil

Jeg er født og opvokset i Gråsten i Sønderjylland. Efter gymnasiet flyttede jeg til Fyn og tog her en bachelor i Kemi-matematik, og efterfølgende gennemførte jeg medicinstudiet. Jeg blev læge i 2018, og flyttede så tilbage til Sønderjylland sammen med min kone Signe og 3 børn. Jeg er nu igang med videreuddannelsen til Speciallæge i Geriatri.

Læs mere om mig her.

Erhvervserfaring

 • September 2022 – nuLæge trin I, Geriatrisk afdeling, OUH
  • Bagvagter i FAM
  • Geriatrisk Bagvagt
  • Stuegang på Geriatrisk sengeafdeling
  • Ambulatoriefunktion på Geriatrisk ambulatorium
  • Udkørende funktion til kommunale aflastningspladser
  • Ortogeriatrisk stuegang
  • Geriatrisk tilsyn
  • UKYL
  • Medlem af ansættelsesudvalg
 • September 2022 – nuLægevikar, FAM, Sygehus Sønderjylland
  • Forvagter, mellemvagter, bagvagter og stuegang i FAM
 • Marts 2022 – August 2022: Reservelæge, Medicinske Sygdomme Aabenraa, Sygehus Sønderjylland
  • Medicinsk Forvagt og Mellemvagt i FAM
  • Stuegang på Ældremedicinsk afsnit
  • Ambulatoriefunktion i Ældremedicinsk ambulatorium
  • Medicinsk tilsynslæge
  • Undervisning af læger og plejepersonale
  • FTR for Yngre Læger på Sygehus Sønderjylland
  • TR for Yngre Læger på afdelingen
 • September 2021 – Februar 2022: Reservelæge, Medicinske Sygdomme Sønderborg, Sygehus Sønderjylland
  • Medicinsk Forvagt i Medicinsk Modtagelse
  • Medicinsk Bagvagt i Medicinsk Modtagelse
  • Sweeperfunktion i Medicinsk Modtagelse
  • Stuegang i Medicinsk Modtagelse og perifære afsnit
  • Ambulatoriefunktion i Medicinsk ambulatorium
  • En del af hjertestopshold
  • FTR for Yngre Læger på Sygehus Sønderjylland
  • Undervisning af læger og plejepersonale
 • Marts 2021 – August 2021: Reservelæge, Hjertemedicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland
  • Kardiologisk forvagt i FAM
  • Visitering af Tele-EKG
  • DC-konvertering
  • Stuegang
  • Ambulatoriefunktion i Kardiologisk ambulatorium
  • En del af hjertestopshold
  • FTR for Yngre Læger på Sygehus Sønderjylland
  • Undervisning af læger og plejepersonale
 • September 2019 – nu: Underviser, Lærings- & Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
  • Simulationsinstruktør til kurser for KBU-læger i akut medicin, genoplivning og akut kirurgi
  • Flowmaster til kurser for KBU-læger
  • Underviser på FLUS-kursus for læger
  • Underviser på facilitatorkursus
 • September 2019 – Februar 2021: Reservelæge, Ældremedicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland
  • Stuegangsfunktion
  • Geriatrisk ambulatorium
  • Mellemvagter i FAM
  • Bagvagt i FAM
  • Tilsynsgående læge
  • TR for Yngre Læger
  • FTR suppleant for Yngre Læger på Sygehus Sønderjylland
  • Klinisk vejleder for KBU-læger
  • Undervisning af læger og plejepersonale
  • Ernæringsansvarlig læge på afdelingen
  • Medlem af Ansættelsesudvalget
 • Marts 2019 – August 2019: Uddannelseslæge, Lægerne i Sundhedscenteret, Haderslev
  • Konsultationer i almen praksis
 • Marts 2019 – August 2019: Lægevikar, Sygehus Sønderjylland
  • Forvagter og mellemvagter i FAM
 • September 2018 – Februar 2019: Reservelæge, Ældremedicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland
  • Stuegangsfunktion
  • Geriatrisk ambulatorium
  • Gastromedicinsk ambulatorium
  • Forvagter i FAM
  • En del af hjertestopshold
 • Marts 2016 – August 2018: Artikelforfatter, Illustreret Videnskab 
  • Forfatter på artikler om robotteknologi, sundhedsmyter, medicin og hjernetræning.
 • Januar 2015 – December 2020: Ejer, Ansico
  • Konsulentarbejde
  • Hjemmesider, sociale medier og affiliate marketing
 • Januar 2011 – December 2016: SPV-vagt, FADL
  • Fastvagt på psykiatriske og somatiske patienter
 • Maj 2010 – Juli 2018: Studentermedhjælper, QC, Orifarm
  • Kvalitetssikring af lægemidler
  • Godkendelse af afvigelser og udarbejdelse af afvigelsesrapporter
  • Udarbejdelse af SOP’er
  • Test, udvikling og implementering af nye IT-systemer
  • Projektansvarlig
  • Træning af medarbejdere
 • August 2006 – Maj 2010: Studentermedhjælper, Produktion, Orifarm
  • Ompakning og regnskab med lægemiddelproduktioner
  • Udarbejdelse af KPI’er i forbindelse med LEAN projekter
  • Træning af medarbejdere
 • Juli 2000 – Juli 2006: Pakkerimedarbejder, Danhatch
  • Pakning af æg

Uddannelse

 • 2020 – nu: HU-stilling, Geriatri
 • 2019 – 2020: Introstilling, Geriatri
 • 2018 – 2019: KBU-forløb, Geriatri og Almen praksis
 • 2015 – 2018: Læge (cand.med.), Syddansk Universitet
 • 2010 – 2015: BSc.med. (medicin), Syddansk Universitet
 • 2005 – 2008: BSc (kemi-matematik), Syddansk Universitet
 • 2002 – 2005: Studentereksamen, Aabenraa Gymnasium
 • 2000 – 2002: Folkeskole, Gråsten Skole
 • 1992 – 2000: Folkeskole, Kværs Skole

Licenser & Certificeringer

 • 2019: Tilladelse til selvstændig virke
 • 2018: Lægelig autorisation

Undervisningserfaring

 • Undervisning af læger og plejepersonale
 • Facilitator og flowmaster på simulationskurser
 • Undervisning på UL kurser baseret på USABCD

Se desuden liste med undervisningserfaring.

Medlemskaber

Foreninger og selskaber

 • 2018 – nu: Lægeforeningen
 • 2018 – nu: Yngre læger
 • 2019 – nu: Dansk Selskab for Geriatri
 • 2019 – nu: Dansk Selskab for Intern Medicin
 • 2019 – nu: Yngre geriatere
 • 2024 – nu: Frailty Fragility Network Denmark
 • 2024 – nu: Dansk Selskab for Geriatrisk Onkologi (DSGO)

Råd og udvalg

 • 2020 – 2021: Kontaktudvalg (KU), Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland
 • 2020 – 2021: Lokalt-MED-udvalg (LMU), Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland
 • 2020 – 2022: Yngre Lægeråd, Sygehus Sønderjylland
 • 2020 – 2021: Suppleant, Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland
 • 2020 – 2021: Suppleant, Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS)
 • 2021 – 2022: Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland
 • 2021 – 2022: Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS)
 • 2021 – 2022: Udvalg for Lægelig Videreuddannelse (ULV), Sygehus Sønderjylland
 • 2021 – 2022: Boligrådet, Sygehus Sønderjylland
 • 2022: Kontaktudvalg (KU), Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland
 • 2022 – 2023: Suppleant, Repræsentantskabet, Yngre Læger
 • 2024 – nu: Næstformand, Styregruppen for Yngre Geriatere

Kurser

Se liste med alle kurser taget på tidligere uddannelser og som en del af mit nuværende arbejde og lægevirke.

Projekter

 • 2018: Forebyggelige indlæggelser blandt akutte korttidsindlagte 70+ årige patienter (Kandidatspeciale medicin)
 • 2008: Syntese af nye ligander til chemokinreceptoren CXCR4 (Bachelorprojekt kemi)
 • 2005: Genregulering af eukaryote celler (Førsteårsprojekt naturvidenskab)
 • 2022: 3. linjebehandling ved diffus storcellet B-cellelymfom (DLBCL)

Se uddybning af projekter her.

Sprog

 • Dansk: Modersmål
 • Engelsk: Flydende mundtlig og skriftlig
 • Tysk: Forståelse

Referencer & Kontaktoplysninger

Skriv til mig her for referencer og kontaktoplysninger.