Sundhedsstrukturkommissionen kom for nylig med deres rapport med forslag til fremtidens sundhedsvæsen, der omfatter 6 initiativer og 3 modeller for strukturen. Her er mine kommentarer.

Ugeskrift For Læger bad mig for nyligt komme med min reaktion på Sundhedsstrukturkommissionens rapport. Her kan du læse en mere uddybende kommentar fra mig til hvad Sundhedsstrukturkommissionen foreslår.

Sundhedsstrukturkommissionen lægger op til at få samlet sundhedsopgaverne under samme myndighed, og det kan jeg godt se fordelen i. I de kommende år, hvor der kommer mange flere ældre, er det vigtigt at have sammenhængene forløb, hvor de forskellige aktører kan arbejde sammen. Det bliver nemmere når det er samme pengekasse og samme arbejdsgiver. Når man lægger op til at flere opgaver skal flyttes ud til almen praksis og økonomi skal prioriteres til dette, er det også en fordel med én myndighed, der har interessen for det samlede forløb. Jeg så gerne man også havde kigget på muligheden for medarbejdere der arbejder på tværs af sektorerne, og hvordan sygehusene mere konkret skal gå ind og hjælpe i det nære sundhedsvæsen. Det nævner rapporten ikke så meget om.  

Nogle mener at det kun er kommunerne der kan udføre sundhed nær ved borgerne. Det mener jeg er forkert. Selvom sundheden i Danmark samles under samme myndighed, vil opgaverne fortsat kunne løses lige så tæt på borgerne som i dag. Til gengæld er der bedre muligheder for at få gjort noget ved uligheden i sundhedstilbuddene til borgerne, som er der i dag. For eksempel er der vidt forskellige betingelser for at kunne få lov til at komme på en aflastningsplads, når skrøbelige ældre udskrives fra sygehuset. I nogle kommuner er der store krav for at få en aflastningsplads, mens det er lettere i andre kommuner. Det er en urimelig forskelsbehandling for borgerne, som der forhåbentlig kan blive gjort noget ved. Jeg tror også det bliver lettere at samarbejde mellem sygehuset og udenfor sygehuset, når der ikke skal laves forskellige aftaler med hver kommune.  

En anden pointe fra kommissionens rapport der er værd at fremhæve er, at den lægger op til at ændre fordelingen af læger i landet, så de i højere grad er repræsenteret der hvor de fleste patienter er og hvor de er mest syge. Jeg er i tvivl om hvor let det bliver at gennemføre i praksis, fordi AP lægerne synes enige om at de nogle steder i landet skal have færre patienter, men hvor enige er de i at de andre steder i landet skal have flere patienter? Men godt der kommer fokus på det, fordi selvfølgelig bør lægerne også være der hvor patienterne er.  

Så bemærkede jeg også kommissionens forslag til at ændre uddannelsesstillinger, så en større del af ansættelsen skal foregå udenfor universitetshospitalerne. Det tror jeg vil være en fordel ved udkantsområder hvor uddannelsesstillingerne er svære at besætte og hvor afstanden til universitetshospitalerne er stor. Her vil det for eksempel gøre en forskel om man skal pendle fra Sønderborg til Odense i et eller to år.

Jeg er ikke sikker på at politikerne vil have modet til at slå alt sundhed sammen under én myndighed. Der er trods alt partier i Regeringen som også skal tage hensyn til deres bagland i kommunerne, og kommunerne har ikke udtrykt interesse for at få flyttet en del af deres opgaver. Derfor tror jeg det ender med noget der minder om Model 3. Fordelen ved det er, at vi slipper for en stor gennemgribende reform i sundhedsvæsnet, men forhåbentlig ender det ikke med en løsning, der i praksis intet ændrer.  

Uanset hvilken løsning det ender med, håber jeg politikerne vil kigge på den ulig fordeling af læger der er på sygehusene. Nogle steder i landet har man mange læger ansat, mens de på sygehuse andre steder i landet må klare sig med meget få læger. Der håber jeg at reformen vil forbedre rekrutteringen til udkantsområdernes sygehuse.  

Endelig så ser jeg frem til at se hvordan politikerne vil bringe geriatere i spil i fremtidens sundhedsvæsen. Der kommer flere ældre patienter i de kommende år, og her vil det være godt for patienterne at geriaternes kompetencer også kommer ud til patienterne i det nære sundhedsvæsen.  

Lignende indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *