Afskaf Regionerne og flyt sundhed fra kommunerne til klyngerne

Snart kommer Sundhedsstrukturkommisionen med deres anbefaling til hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal indrettes. Men allerede nu kommer der forslag fra flere parter til hvordan kabalen skal løses, især kommunerne og regionerne er kommet med flere forslag. Kommunerne har foreslået at overtage ansvaret for almen praksis fra regionerne, og sammen styrke det der hedder klyngerne. Regionerne derimod har foreslået at samle alt sundhed i regionerne.

Men måske hverken kommunerne eller regionerne skal stå for sundheden i Danmark?

Kommunernes forslag er som udgangspunkt godt, fordi de nye klynger der samler sig omkring akutsygehusene er virkelig et godt udgangspunkt. Men der er bare det problem, at det løser ikke det problem at der stadig vil være en sektorovergang fra sygehuse til primærsektoren, når de har forskellige arbejdsgivere. Som eksempel kan et sygehus i dag skulle samarbejde med flere forskellige kommuner, hvor samarbejdet og tilbuddet til patienterne er forskellig for hver kommune der skal samarbejdes med. Det er uacceptabelt og bør kunne ensrettes.

Regionernes forslag om at samle alt er som udgangspunkt også godt, fordi vi har brug for at få samlet alt netop for at minimere sektorovergangene. Men hvem har lyst til at give Regionerne mere ansvar end de har i dag? Det har vist ikke nogen politisk gang på jord.

Måske man i stedet skulle tage kommunernes klynger og lade dem være udgangspunktet for fremtidens sundhedsvæsen. Man kunne her samle sygehusene i klyngerne, og nedlægge regionerne. Så kunne man fjerne alt sundhed fra kommunerne, og også samle dem i klyngerne. Altså alt lige fra hjemmehjælp, akutsygeplejen, aflastningspladser m.m. Det ville give enheder der samler sig om hvert akutsygehus, så der ikke længere er forskellige tilbud til patienterne for hver kommune.

Når sygehusene, de kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger har samme arbejdsgiver så vil det også gøre samarbejdet nemmere. Jeg forestiller mig også man nemmere kan skabe stillinger der går på tværs af sektorerne. Forestil dig en sygeplejerske der nogle dage arbejder som akutsygeplejerske i kommunerne og andre dage på en afdeling på sygehuset. Eller en geriater der nogle dage arbejder på sygehuset og nogle gange går ud og går stuegang på kommunale aflastningspladser, hvor patienter netop er udskrevet til. Det kan kun være en fordel at have nogle medarbejdere, der kender til begge dele af systemet.

Vi ved ikke hvad Sundhedsstrukturkommisionen kommer til at anbefale, men jeg ser frem til at læse deres anbefalinger. En ting er sikkert, vi er nødt til at gøre det anderledes end i dag, fordi de kommende år venter mange udfordringer for sundhedsvæsnet.


Kommentarer

Du er meget velkommen til at skrive en kommentar nederst!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Andreas Peter Høgfeldt Andersen

1. reservelæge, Geriatrisk Afdeling, OUH

Simulationsinstruktør & Flowmaster i L&F huset, Sygehus Sønderjylland

Underviser i Fokuseret Ultralyd i L&F huset, Sygehus Sønderjylland

Underviser i Facilitatorkursus i L&F huset, Sygehus Sønderjylland

Næstformand i Styregruppen for Yngre Geriatere