Faglig profil

På denne side kan du finde en oversigt over min faglige profil. Se desuden mit CV.

Mundtlige kommunikationsevner

 • Fungeret som mødeleder for Yngre Læger Møder i min funktion som Tillidsrepræsentant (TR) og Fællestillidsrepræsentant (FTR).
 • Klinisk vejleder for uddannelseslæger.
 • Repræsentant for Sygehus Sønderjylland på Specialernes dag 2021 og 2022, hvor jeg skulle holde et oplæg om karrierevejen til Sønderjylland.
 • Stor undervisningserfaring med foredrag samt undervisning af kollegaer. Se mere her.

Skriftlige kommunikationsevner

 • Formidling af svære videnskabelige emner til lægmand på Illustreret Videnskab.
 • Mange års erfaring med udarbejdelse af instrukser/SOP’er for kvalitetsafdeling.
 • Udarbejdelse af instrukser for medicinsk afdeling inden for Reernæringssyndrom.
 • Udarbejdelse af administrative instrukser, herunder funktionsbeskrivelser.

Akademiske evner og interesse

 • Udarbejdelse af instrukser for medicinsk afdeling inden for Reernæringssyndrom.
 • Test og implementering af større IT-systemer, herunder Axapta og M-files.
 • Skrevet kandidatspeciale inden for Geriatri.
 • Simulationsinstruktør og Flowmaster på KBU-kurser fra september 2019.
 • Undervisning af læger og plejepersonale – se liste her.
 • Undervisning i Essential Emergency Ultrasonography, USABCD for uddannelseslæger på Sygehus Sønderjylland fra december 2019.
 • Udarbejdet instrukser til faldudredning og stuegangsfunktion for Medicinsk Afdeling.

Organisatoriske/administrative evner og samarbejdsevner

 • Egen virksomhed fra 2015-2021.
 • TR suppleant for Yngre Læger, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 7/1-2020 til 27/1-2020.
 • TR for Yngre Læger, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 28/1-2020 til 28/2-2021 og igen fra 1/3-2022 til 31/8-2022.
 • FTR suppleant for Yngre Læger, Sygehus Sønderjylland fra 7/9-2020 til 30/4-2021.
 • FTR for Yngre Læger, Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021 til 31/8-2022.
 • Medlem af Yngre Lægeråd, Sygehus Sønderjylland fra 7/1-2020.
 • Ernæringsansvarlig læge på Medicinske Sygdomme fra 2019-2021.
 • Ansvarlig for UL undervisning på Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 2020-2021, herefter for UL-undervisning af KBU-læger på Sygehus Sønderjylland.
 • Medlem af ansættelsesudvalg, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 2020-2021.
 • Anerkendt som Yngre Lægers Bedste Ven Marts-April 2020.
 • Suppleant for Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS) fra 7/9-2020-30/4-2021.
 • Suppleant for Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland fra 7/9-2020-30/4-2021.
 • Medlem af Yngre Lægeråd Region Syddanmark (YLRS) fra 1/5-2021.
 • Medlem af Fælles-MED-udvalg (FMU), Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021.
 • Næstformand i Udvalg for Lægelig Videreuddannelse (ULV), Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021 til 31/8-2022.
 • Medlem af Boligrådet, Sygehus Sønderjylland fra 1/5-2021 til 31/8-2022.
 • TR for Yngre Læger, Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland fra 1/3-2022 til 31/8-2022.
 • Arbejdet med TRADIT (tracer audit) der er journalaudit med fokus på det gode patientforløb i 2022.
 • Suppleant for Repræsentantskab i Yngre Læger fra 30/8-2022.
 • UKYL for Geriatrisk afdeling OUH fra 1/3-2023 og i den forbindelse organisator og tovholder for 3 timers møde og Specialernes dag.
 • Været med til at opbygge FLUS kursus på Sygehus Sønderjylland og tilknyttet underviser hertil.
 • Været med til at opbygge facilitatorkursus på Sygehus Sønderjylland og tilknyttet underviser hertil.

Medicinsk ekspert

 • Erfaring som forvagt, mellemvagt og bagvagt på Sygehus Sønderjylland i forbindelse med KBU-, Intro- og HU-stilling.
 • Erfaring som medicinsk bagvagt og geriatrisk bagvagt på OUH ifm. HU-stilling.
 • Deltaget i 3 kurser i fokuseret ultralyd til akutmedicinske patienter.
 • Deltaget i kursus som simulationsinstruktør og fascilitator på SimC på OUH samt niveau 2 af kurset på CAMES.

Professionel

 • Arbejdet med at øge kompetencerne som læge udover de kompetencer der opnås som led i speciallægeuddannelse. Herunder har jeg taget ekstra kurser i ultralyd og er uddannet som simulationsinstruktør.

Sundhedsfremmer