Kurser tidligere uddannelse

Følgende kurser er gennemført i forbindelse med min BSc i Kemi-Matematik:

 • KE501, Grundlæggende Kemi
 • KE502, Grundstoffernes Kemi og Fysisk kemi
 • KE503, Symmetri
 • KE504, Analytisk spektroskopi
 • KE505, Organisk kemi
 • KE506, Syntese
 • KE507, Miljøkemi A
 • KE508, Fysisk Kemi B
 • KE511, Medicinalkemi
 • KE512, Kvantekemi & Uorganisk- og biouorganisk kemi
 • KE801, Uorganisk kemi B
 • KE803, Molecular Modelling
 • KE806, Videregående syntesemetoder
 • KE815, Videregående analytisk spektroskopi
 • BMB501, Biomolekylær Kemi
 • BMB502, Enzymer og membraner
 • BMB503, Fundamental Biokemi
 • BB501, Biologi fra molekyle til økosystem
 • FY501, Naturen i bevægelse
 • FY502, Fysik – Fra makroverden til mikroverden
 • ST501, Science Statistik
 • DM502, Programmering A
 • MM501, Calculus I
 • MM502: Calculus II
 • MM505, Lineær algebra
 • MM507, Differentialligninger
 • MM508, Topologi I
 • MM509, Topologi II
 • MM510, Ringe og talteori
 • MM511, Kompleks Analyse
 • MM512, Kurver og flader
 • NAT505, Videnskabsteori-fysik-kemi

Følgende kurser er gennemført i forbindelse med min BSc.med.:

 • Modul 1, Liv, sundhed og sygdom
 • Studiestartsopgave
 • Færdighedstræning, Akut beredskab
 • Modul 2, Fra celle til individ
 • Modul 3, Viden og information
 • Kommunikation: Sundhedspsykologi
 • Videnskabsteori: Viden og værdier I
 • Modul 4, Bevægelse og arbejde
 • Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse
 • Modul 5, Energi og vitale funktioner
 • Klinikophold: Patienten og lægen (Afdeling D, OUH i 2 dage)
 • Modul 6, Ernæring og vækst
 • Videnskabsteori: Viden og værdier II
 • Modul 7, Regulation og kommunikation
 • Modul 8, Homeostase
 • Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse og praktiske procedurer
 • Kommunikation: Professionsetik
 • Modul 9, Hjerne og sanser
 • Modul 10, Angreb og forsvar
 • Videnskabelig metode: Forskningsmetodologisk grundkursus
 • Tilvalgsfag: Onkologi
 • Modul 12, Fra rask til syg
 • Klinikophold: Anamnese, kommunikation og samarbejde
 • Kommunikation: Medicinsk interview

Følgende kurser er gennemført i forbindelse med min cand.med:

 • K1, Sygdomme i hjerte og kredsløb
 • K2, Sygdomme i respirationsvejene
 • K3, Sygdomme i bevægeapparatet
 • K4, Sygdomme i blod og bloddannende organer
 • K5, Sygdomme i fordøjelseskanalen
 • K6, Ernæring og metabolisme
 • K7, Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser
 • K8, Mor og barn
 • K9, Kvindesygdomme og reproduktion
 • K10, Sygdomme i nyre- og urinveje
 • K11, Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer
 • K12, Sygdomme i huden
 • K13, Lægen, loven og samfundet
 • K14, OSCE-forberedende kurser
 • Forskningsmetode
 • Færdighedstræning
 • Klinikophold 8 uger (Afd. A, OUH i 4 uger, Afd. G, OUH i 4 uger)
 • Klinikophold 10 uger:  (Afd. H, OUH i 2 uger, Afd. P, OUH i 2 uger, Afd. F, OUH i 4 uger, Almen praksis i 2 uger)