Forskning

Gennem tiden har jeg deltaget i en række forskningsprojekter, som du her kan finde en oversigt over.

Genregulering af eukaryote celler

Mange livstilssygdomme sker pga. dårlig lipidsammensætning i kosten. Derfor kiggede vi nærmere på phospholipid syntesen i gærceller baseret på tilførelse af forskellige stoffer. Herudover kiggede vi på lipidsammensætningen af celler baseret på tilførelse af forskellige metabolitter, herunder ethanol, cholesterol og forskellige triglycerider.

Gennemført 2006 som førsteårsprojekt på SDU med Nils Færgeman som vejleder.

Bachelorproject: Syntese af nye ligander til chemokinreceptoren CXCR4

Chemokinreceptoren CXCR4 har vist sig at være være et interessant drug target i forbindelse med en lang række sygdomme, heraf blandt andet HIV og cancer. Nogle typer af HIV virus anvender CXCR4 som en coreceptor ved indtrædelse i nye celler. Ved at blokere CXCR4, kan man blokere for anvendelse af CXCR4 som coreceptor i HIV. En anden kendt ting er at cancer metastase har en højere CXCR4 aktivitet end normale celler. Her kunne det også være interessant og blokere CXCR4 og forhindre den høje aktivitet, så metastase kan bremses.

Dette projekt går ud på at designe og syntetisere nye potentielle ligander til CXCR4 baseret på tidligere videnskabelige artikler, hvor CXCR4 antagonister er fundet. Ligander baseret på phenanthroliner vil også blive syntetiseret.

Gennemført 2008 som bachelorprojekt på SDU med Trond Ulven som vejleder.

Forebyggelige indlæggelser blandt akutte korttidsindlagte 70+ årige patienter

I dette speciale kigges der nærmere på gruppen af akut korttidsindlagte, der er 70 år eller ældre. Det undersøges hvor mange af disse indlæggelser, der tilhører de forebyggelige indlæggelser. Disse patienter vil også blive karakteriseret, for at se nærmere på om de akut korttidsindlagte patienter, der har en forebyggelig aktionsdiagnose, har særlige karakteristika i forhold til korttidsindlagte uden en forebyggelig diagnose.

Gennemført 2018 som kandidatspeciale på SDU med Karen Andersen-Ranberg og Anders Fournaise som vejleder.

Projekt om 3. linjebehandling ved diffus storcellet B-cellelymfom (DLBCL)

Indsamlede data for alle sønderjyske patienter, og indtastede disse i en database til projektet. Det drejede sig om patienter diagnosticeret med DLBCL, særligt dem der havde fået 3. linjebehandling.

Gennemført forår 2022

Publikationer

Jeg har medvirket i følgende publikationer:

Planlagte aktiviteter

  • Forskertræningsprojekt
  • Fremlæggelse af forskertræningsprojekt